Medihealth Network (Thailand)

Welcome to Medihealth Network (Thailand)

บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA) แก่บริษัทประกันภัยในประเทศไทยและต่างประเทศ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2549 โดยให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA) แก่บริษัทประกันภัยในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานตลอดหลายปีที่ผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า เมดิเฮลท์ สามารถให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานสากลระดับภูมิภาค ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยไทยให้มีมาตรฐานสากลให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

บริษัท เมดิเฮลท์ เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งในเครือบริษัท เมดิลิงค์ โกลบอลกรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดแห่งแรกในทวีปเอเชีย และนับเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration: TPA) ผ่านระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพอิเลคทรอนิกส์ (Electronic HealthCard Network) โดยให้บริการด้านการบริหารข้อมูลสุขภาพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Web Base) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียกร้องค่าสินไหมอย่างเป็นธรรม สำหรับบริษัทประกันภัยสังกัดหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรเอกชนชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ต่อยอดสินค้าและบริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจและทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ประกันตน บริษัทประกัน/ตัวแทน และองค์กรชั้นนำที่จัดทำสวัสดิการกลุ่มใหแก่พนักงานโดยตรง และเพื่อพัฒนาการบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคม เรายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการบริการจากทีมงานมืออาชีพ

บริการของเรา

ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ ค่าสินไหมทดแทน

บริษัท เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Third Party Administration ) ที่มีศักยภาพในการตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถช่วยลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นให้ลูกค้าได้อีกด้วย บริษัท เมดิเฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์

โปรแกรมความคิดเห็นที่สองทางการแพทย์หรือMSO ได้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อช่วยตรวจสอบผลสรุปการวินิจฉัยของแพทย์ประจำตัวคนไข้เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย โดยการวินิจฉัยแนวทางการ

ระบบเครือข่ายบัตรสุขภาพ อิเล็กทรอนิกส์

เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้ออกแบบและพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการค่าสินไหมทดแทน (Eletronic Claims Clearing System)  ซึ่งสามารถช่วยในการตรวจสอบและยืนยันสิทธิ์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำมากยิ่งขึ้น 

การรักษาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เมดิลิงค์ให้บริการตรวจรักษา และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแบบครบวงจร โดยนำเสนอโปรแกรมการตรวจรักษาจากทีมแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับโรคและอาการนั้นๆ

บริการแพทย์ตรวจรักษานอกสถานที่

เมดิเฮลท์ เนทเวิร์ค มีทีมแพทย์ครอบคลุมพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย โดยมีการส่งทีมแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญไปยังที่พักอาศัยของผู้ป่วยอย่างเร่งด่วนในกรณีฉุกเฉินรวมไปถึงสามารถให้บริการแพทย์เฉพาะทางตามโรค และอาการของผู้ป่วยได้

ติดต่อเรา

ที่อยู่
MEDIHEALTH NETWORK (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขที่ 404 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400

ติดต่อเราทาง LINE Official

Marketing
061 626 8222
Call Center (24 ชม.)
02 619 1115
088 022 9696
Claim
02 619 1456
088 022 9695
FAX
02 619 2239
02 619 2209
HCN

088 022 9688